Hizmet Anlayışı

BMTECH, uzun dönemli «iş ortaklığı» anlayışında , projenin planlanmasından, gerçekleştirilmesine uzanan süreçte ve rutin işletim döneminde birlikte çalışma ve başarı sorumluluğunu paylaşma anlayışında hizmet vermektedir.

Bu anlayış çerçevesinde, 

* Sektörel bilgi ve deneyim birikimini müşterileri ile paylaşmayı;
* İşletme ihtiyaçlarını analiz etmeyi, önceliklendirmeyi ve doğru çözümleri önermeyi;
* Çözüm için seçilen Microsoft ürünlerini, yazılım ve uyarlamalarla ihtiyaca tam uygun şekle getirmeyi;
* Uygulama sürecinde kullanıcılarla birlikte çalışarak, geçiş sürecinin olası sorunlarını aşmayı ve sistem know how'ı aktarmayı;
* Bakım ve destek anlaşmaları ile sistemin rutin işletim döneminde de etkin kullanımını ve sürekliliğini sağlamayı

Uzun dönemli iş ortaklığının temel ilkeleri olarak benimsemektedir.