Enformasyon Teknolojileri Alanında 30 Yıl...

BMTECH, B&M Şirketler Grubunun Microsoft Dynamics CRM ve Microsoft .Net platfomunda kurumlara özel çözümler geliştirmek misyonu ile 2010 yılında kurulmuş bir Teknopark şirketidir.

1982 yılında İşletmelerin enformasyon sistemlerinin kuruluş sürecinde iş ortaklığı kavramında danışmanlık, yazılım geliştirme ve destekleme görevi üstelenerek hizmet vermeye başlayan grup, alanında örnek ve öncü projeler gerçekleştirmiştir.

2000 yılında Microsoft Gold Partner olarak Microsoft Dynamics CRM ve .Net platformunda çalışmaya başlayan grup, geçen 10 yıllık dönemde herbiri “başarı öyküsü” olan sektörel projeler gerçekleştirmiş ve bu başarıları nedeniyle ödüllendirilmiştir.

2010 ylında üstlenilen projelerin hacmi ve elde edilen bilgi ve deneyim birikimi, tümüyle Microsoft CRM ve .Net teknolojilerine odaklı bir şirketin kurulmasını gerektiren boyuta ulaşmış ve bu gerekçe doğrultusunda Yıldız Üniversitesi Teknopark’ı bünyesinde BMTECH kurulmuştur. 

BMTECH ekibi, halen Yurtdışında 4 ülkede ve Türkiye’de sektörünün önde gelen kuruluşlarına rekabet avantajı sağlayan yüksek katma değerli projeler gerçekleştirmekte ve destek hizmetleri sunmaktadır.