Proje öncesi süreç danışmanlığından, teslim sonrası kullanıcı desteğine kadar, İşletmenizin tüm enformasyon teknolojisi ihtiyaçlarına çözüm sağlamaya hazırız.

 
CRM Hizmetleri

 

 Microsoft Dynamics CRM Projeleri

Sektörel bilgi ve deneyim birikimimizle, yeni projelerde ihtiyaçlara en uygun CRM Çözüm modelini tanımlamak, hedeflerine ulaşmamış projeleri de yeniden canlandırmak için danışmanlık, yazılım ve uygulama desteği sağlıyoruz.
Sektoreluzmanlık


Sektörel Uzmanlık ve Uygulama Danışmanlığı

1982'den bu yana, müşterilerimizle birlikte çalışarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seçkin kuruluşlarda Satış, Servis ve Müşteri Hizmetleri iş süreçlerini destekleyen projeler geliştirdik. Uzmanlaştığımız sektörlerin özellikli ihtiyaçlarını ve sahada karşılaşılan gerçek sorunlarını öğrenme fırsatı elde ettik. Bu bilgi ve deneyimi birikimimizi kullanarak müşterilerimize pazar gerçekleriyle uyumlu kullanılabilir çözümler sunuyoruz.
UygulamaEntegrasyonu


Uygulama Entegrasyonu

MS Navision, SAP ve Logo gibi endüstri standardı olmuş ERP uygulamaları ile gerçek zamanlı ve dönemsel toplu veri transferi arayüzlerini gerçekleştirmekteyiz. Entegrasyon ve veri transferi yolu ile işletmeleri mevcut ERP yapılarını etkilemeden müşteri odaklı çalışmaya dönüştürmekteyiz.

Bakim Destek


Bakım/Destek

CRM sistemlerinin başarı ve verimliliğinin sürdürülmesi, uygulamaya geçiş sürecinde başlayıp canlıya geçiş sonrasında da devam eden danışmanlık hizmetine doğrudan bağlıdır. BMTECH, uygulamaya geçiş sürecinde yetkin bir Proje Yöneticisi atamak ve canlıya geçişten sonra da bakım anlaşması çerçevesinde yakın destek vermek suretiyle, sistemin doğru kurulmasını ve değişen işletme ve pazar koşullarına uyum sağlayarak verimliğinin sürdürülmesini sağlar.
Yönetsel Raporlama

Yönetsel Raporlama ve İlişkisel Analiz

Müşteri segmentasyonu, satınalma davranışlarının analizi, eğimlerin takibi, dönemsel satış performansının takibi ve benzeri pazarlama yönetimi konularında karar için gerekli rapor ve analiz Microsoft Dynamics CRM, SQL Analysis Services ve Reporting Services altyapıları kullanılarak sağlamaktayız.
İhtiyaca Yönelik CRM Eklentileri

İhtiyaca Yönelik CRM Uzantıları

İşletmelerin iş yapma yöntemleri, yönetsel tercihleri ve operasyonel davranış biçimleri pazarda farklılık yaratan, rekabet üstünlüğü sağlayan faktörleridir. BMTECH CRM sistemleri geliştirme sürecinde, işletmelerin başarılı yöntem ve ilkelerini dikkate almakta, iş kolunun başarısı kanıtlanmış yöntemlerini (Best Practices) ve kendi deneyim birikimini de ekleyerek, yönetim ve kullanıcılar ile yakın işbirliği ve bilgi paylaşımı içinde özgün çözümler geliştirmektedir.